Få gratis adgang til fonde.dk

På fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé, og få gode råd og vejledning samt finde skabeloner, der gør det nemmere at huske at få alt beskrevet og sendt med, når du kontakter en fond.

I Faaborg-Midtfyn Kommune ved vi hvor vigtige fondsmidler er for kultur-, fritids- og socialområdet.

Derfor står vi sammen med de andre fynske kommuner i Byregion Fyn om at tilbyde de fynske foreninger på kultur-, fritids- og socialområdet gratis adgang til platformen fonde.dk

Fonde.dk tilbyder forskelligt værktøj, som man kan bruge til projektudvikling og til at gøre fundraisingen mere målrettet inden for kultur, natur, fritid, byggeri, iværksætteri, arkitektur, børn, ældre og tilsvarende emner, som ligger det fynske foreningsliv nær.

På fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé, og få gode råd og vejledning samt finde skabeloner, der gør det nemmere at huske at få alt beskrevet og sendt med, når du kontakter en fond.

Aftalen giver gratis adgang for foreninger og frivillige

Hver forening , aktør, organisation, gruppe og råd mfl. kan oprette ét login til fonde.dk og få glæde af værktøjer og adgang til fondsdatabasen, annonceringer mv.

Vi ønsker på denne måde at give kultur- og fritidslivet i vores kommune bedst mulige betingelser for at udvikle projekter og gennemføre effektiv fundraising for de mange gode ideer og initiativer, som spirer.

Få adgang

Følg nedenstående link til Byregion Fyns hjemmeside (åbner på ny fane) og udfyld en enkel kontaktformular. I løbet af få dage vil du så modtage dit login fra fonde.dk.

Adgang til fonde.dk

Har du/I i øvrigt spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte Britt Steensgaard Jensen, brjen@fmk.dk

Vi ønsker jer held og lykke med brugen af fonde.dk – vi håber, at det vil bringe liv til nogle gode ider og projekter i vores kommune.