Forsamlingshuspuljen

Puljen kan søges af et af de 26 selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan og energimærkning i 2019. Puljen støtter renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene.

Der kan søges om støtte til

Renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene. Der kan primært søges støtte til materialer, installationer mm, der sikre en udbedring af en eller flere skader nævnt i det enkelte forsamlingshus´ tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan. I tilfælde hvor der lovmæssigt kræves håndværkere til udførelse af arbejdet, kan der også søges støtte til håndværkerhjælp. Derudover kan der søges støtte til energioptimerende tiltag, der kan mindske driftsomkostningerne i forsamlingshuset.

 

Kriterier for puljen

Ansøgningerne vurderes på baggrund af følgende kriterier:

·       Andelen af egenfinansiering i projektet – herunder frivillig arbejdskraft.

·       Skadens omfang. Akutte og kritiske skader (K3), der kan føre til en forværring af bygningens tilstand, hvis de ikke udbedres hurtigt, prioriteres højt.

·       Hvorvidt projektet virker realistisk og kan gennemføres inden for en overskuelig fremtid.

·       Energioptimerende tiltag vurderes ud fra tilbagebetalingstiden og i hvilket omfang forsamlingshuset kan opnå et fald i energiforbruget.

·       Forsamlingshuset rolle som støttepunkt for lokalsamfundet vil indgå i vurderingen – herunder aktivitetsniveau og nytænkning til gavn for lokalbefolkningen.

 

Vær opmærksom på

Ansøgninger skal indeholde et budget, som skal ledsages af konkrete tilbud, og projekt-budgettet skal afspejle disse konkrete udgifter inkl. moms. Derudover skal ansøgningen indeholde en kort beskrivelse af projektet og en plan for udførsel.

Hvis et forsamlingshus er momsregistreret, skal ansøgt beløb være eksklusiv moms. Ikke momsregistrerede huse kan søge tilskud inklusive moms.

For at opnå støtte til energiprojekter skal forsamlingshuset have en godkendt energimærkning, og ansøgningen skal tage afsæt i forslagene fra energimærkningen, medmindre det drejer sig om klimaskærmen.

 

Hvem kan der ydes tilskud til?

De 26 selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan og energimærkning i 2019.

 

Puljens beløb

Ca. 500.000 kr.

 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristerne for puljen er den 1. Juni og 1. november.

 

Ansøgningsskema

Puljen ansøges elektronisk via kommunens ansøgningsportal.

Ansøg her

Når en ansøgningsfrist er udløbet, behandles ansøgningerne hurtigst muligt. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

 

Guide til ansøgning:

 

  1. Tryk på linket under ansøgningsskema, så bliver du viderestillet til ansøgningsskemaet.

  2. Opret en bruger til puljecenteret via Registrer dig i puljecenteret nederst på siden, hvis du eller forsamlingshuset ikke har en bruger i forvejen. Hvis du eller forsamlingshuset har en bruger, log da ind midt på siden via linket "Log på puljecenteret". Det er vigtigt, at du benytter og logger ind med din/jeres profil, hvis sådan en tidligere er oprettet.

  3. Gem profilen (adgangskoden) til puljecenteret til øvrige ansøgninger.

  4. Hvis du er røget ud af puljesiden, så tryk på Se alle aktive puljer og vælg puljen du gerne vil søge.

  5. Udfyld kasserne i ansøgningsblanketten.

  6. Hav en kort beskrivelse af projektet og skadernes omfang klar.

  7. Hav en kort beskrivelse af forsamlingshusets arrangementer og et overblik over, hvor ofte forsamlingshuset er udlejet klar.

  8. Hav et budget, vedhæftede tilbud, regnskab og en evt. projektbeskrivelser klar til upload.

  9. Når alle felter i ansøgningsskemaet er udfyldt, trykkes ansøg.

  10. Du/I modtager efterfølgende en bekræftelse for modtagelse af ansøgningen pr. mail.

 

Kontakt

Jan Tomas Fogde

Event- og fritidskonsulent

Telefon: 72 53 88 09

jatof@fmk.dk