Tilskud til forebyggelse af ensomhed blandt ældre - §79

Frivillige foreninger, netværk og ildsjæle kan søge om støtte til åbne sociale arrangementer for ældre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formålet med støtten

Formålet er at forebygge ensomhed og styrke trivslen og sundheden især hos enlige og udsatte ældre. Det vil f.eks. åbne cafeer kunne understøtte.

Selvbetjening

Ansøg om § 79 midler

Ansøgningsfrister

§ 79 puljen er på kr. 200.000 årligt. Der kan 2 gange om året søges om andel i puljen med ansøgningsfrist henholdsvis den 1. oktober, hvor størstedelen af midlerne fordeles, og den 1. april, hvor restmidlerne for året fordeles.

Ansøgningen gælder for ét år af gangen, og der kan søges hvert år.

Kontaktoplysninger

Frivilligkonsulent Marie-Louise Alleslev

Telefon 72 53 60 63, mail: maloa@fmk.dk