Tilskud til kulturelle aktiviteter

Foreninger og kulturaktører kan søge om tilskud til kulturelle arrangementer for et større publikum og til nyskabende kulturelle aktiviteter.

OBS: Frister for ansøgninger til puljer i forbindelse med Coronavirus

Alle frister for ansøgninger til puljer og støttemuligheder vil bibeholde deres offentliggjorte deadlines.

Tilskud til arrangementer og drift

Der kan søges om støtte til

 • kulturelle arrangementer for et større publikum
 • nyskabende kulturelle aktiviteter
 • drift af visse kulturelle foreninger

Puljen råder over ca. 400.000 kr. om året.

Ansøgningsfrister

Puljen har 3 årlige ansøgningsfrister: 15. januar, 1. april og 1. september.

Der skal ansøges via ansøgningsformular på hjemmesiden. Papiransøgninger modtages ikke.

Når en ansøgningsfrist er udløbet, behandles ansøgningerne hurtigst muligt. Alle ansøgere får besked om afgørelsen via mail.

Kriterier for tilskud


1. Nyskabende kulturelle aktiviteter

I tråd med kulturstrategien vægtes bl.a. følgende i vurderingen af nyskabende aktiviteter:

 • Fokus på nye målgrupper - herunder udvikling af kulturelle tilbud til drenge, unge og børnefamilier
 • Bidrag til opbygning af miljøer for talentudvikling
 • Udvikling gennem tværgående samarbejde mellem forskellige aktører
 • Afprøvning af unges kulturelle initiativer

2. Kulturelle arrangementer for et større publikum

Arrangementet skal have høj kunstnerisk kvalitet eller særlig kulturel betydning samt have vanskeligt ved at afvikles på kommercielle vilkår. Desuden vægtes følgende i vurderingen af et arrangement:

 • Størrelsen af det publikum, der forventes at opleve det pågældende arrangement
 • Muligheden for at blive et mindre "fyrtårn", der kan profilere Faaborg-Midtfyn Kommune
 • En vis medfinansiering i form af f.eks. entré, fondsstøtte, en forenings/arrangørs eget bidrag
 • Der kan enten ydes et tilskud eller en underskudsgaranti til arrangementer for et større publikum
 • Underskudsgaranti til foredragsvirksomhed kan kun gives til foredrag med kulturelle emner
 • Er der tale om årligt tilbagevendende arrangementer, vil tilskuddet som hovedregel blive trappet ned efter en 3-årig periode. De mest markante kulturelle "fyrtårne" drevet af frivillige kan dog støttes over en længere periode, hvis Kultur- og Fritidsudvalget finder det formålstjenligt 

3. Tilskud til drift af kulturelle foreninger

Følgende foreningstyper kan få bevilget driftstilskud, såfremt de sikrer en væsentlig medfinansiering i form af f.eks. entré, brugerbetaling eller fondsstøtte:

 • Teaterforeninger der sikrer opførelser af teaterforestillinger i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Musikforeninger der arrangerer koncerter inden for genrer, hvor arrangementerne ikke forventes at kunne hvile i sig selv
 • Kunstforeninger der laver udstillinger for et større publikum
 • Andre musikforeninger, der har til huse i egne eller lejede lokaler, og som arrangerer minimum 12 årlige koncerter fordelt over året med et gennemsnitligt besøgstal på minimum 50 betalende publikummer

Driftstilskud udelukker som hovedregel, at modtageren kan opnå andre former for tilskud fra kulturpuljen.

 4.  Der ydes ikke tilskud til

 • egne kulturelle arrangementer og aktiviteter inden for kommunale og statslige institutioners virke - herunder også daginstitutioner, friskoler, gymnasier, kirker o.lign.
 • fejring af foreningsjubilæer
 • revyer og musikfestivaler der normalt kan hvile på kommerciel basis
 • kunstnere og foredragsholderes egne arrangementer og turnéer
 • foredrag med emner der falder uden for områderne teater, musik, sang, dans, litteratur, film og billedkunst
 • hytteleje, bespisning o.lign. i forbindelse med arrangementer for voksne
 • rejser for voksne
 • indkøb af kunst
 • indkøb af inventar
 • bog- og cd-udgivelser
 • allerede afviklede arrangementer og aktiviteter

Kontakt

Britt Steensgaard Jensen
Kulturkonsulent
brjen@fmk.d
k
72 53 80 08