Ansøgning til lån/leje af Levins Hus

Her kan du i perioden november-marts ansøge om at låne/leje Levins Hus i det efterfølgende år. Levins hus kan benyttes til kulturelle formål som kunstudstillinger, møder og kunstaktiviteter for alle aldersgrupper.

Levins Hus

Ansøgning til Levins Hus
Ønsker du lejlighed?
I sommerperioden er der mange ansøgere, hvorfor chancen for at få huset stillet til rådighed er større ved at ønske tid i den resterende del af året.
Følgende uger er ikke til disposition i 2022: 1,2,13,14 og 19.
For at give os mulighed for at variere udstillingerne, skal du/I medsende et par eksempler på dine/jeres arbejder som vedhæftede fotos eller henvise til evt. hjemmeside.
Dit navn og mailadresse har vi brug for at kunne dele med bibliotekets personale, der administrerer nøglen til Levins Hus og den frivillige, der varetager diverse opgaver i forbindelse med udlån og udstilling i Levins Hus.
Kryds derfor af her som accept på at vi må videregive dit navn og mailadresse til ovennævnte personer, som en del af en årlig samlet oversigt.
Samtykke*