Affald

Affald fra borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal sorteres og håndteres på den bedste måde.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Spørgsmål om affald ?

Spørgsmål om affald, afhentning af affald, sortering og affaldstyper, priser, drift m.v. rettes til:
FFV Energi & Miljø A/S, Renovation
62 61 16 66
www.ffv.dk