Affald

Affald fra borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune skal sorteres og håndteres på den bedste måde.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Aktuelt om affald - coronavirus

Dagrenovation bliver afhentet som sædvanligt. Poserne med genanvendeligt affald bliver ikke indsamlet som det plejer. Desuden holder genbrugsstationerne lukket (for private).

Se mere om affaldshåndtering på FFVs hjemmeside

Spørgsmål om affald ?

Spørgsmål om affald, afhentning af affald, sortering og affaldstyper, priser, drift m.v. rettes til:
FFV Energi & Miljø A/S, Renovation
62 61 16 66
www.ffv.dk

Takster for renovation