Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er forbudt. Undtaget er bål til Skt. Hans, samt haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts.

Afbrænding af affald skal ske på godkendte anlæg

Afbrænding af affald er forbudt. Det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Afbrænding af affald må kun ske på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Disse anlæg har den nødvendige rensning af røgen. Det sikrer, at der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne ved afbrændingen.

Afbrænding af træ, haveaffald og parkaffald

I byzone og sommerhusområder må du ikke brænde haveaffald mv. af. Dog er det tilladt at afbrænde følgende, hvis det ikke er til gene for naboer eller andre:

  • Have og parkaffald i mindre mængder den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans aften
  • Rent tørt træ, ikke haveaffald, på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål).

Hvis du bor i landzone, og det ikke er til gene for naboer eller andre, må du i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang afbrænde følgende typer affald:

  • Have og parkaffald i mindre mængder, dog kun i perioden 1. december til 1. marts
  • Haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeprojekter m.v.
  • Rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål)
  • Grenaffald og stubbe mv. fra vedligeholdelse af læhegn og lignende.

Afbrænding af træstød og hugstaffald

Afbrænding af træstød og hugstaffald i skovbruget er tilladt i sammenhængende skove. Skoven skal dog have et areal på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 meter.

Generelle spørgsmål om afbrænding stilles til Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40.

Afbrænding af større mængder

Inden afbrænding af større mængder skal du kontakte Alarmcentralen på 112.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Spørgsmål om afbrænding

Generelle spørgsmål om afbrænding:
Faaborg-Midtfyn Kommune/ Miljø Telefon 72 53 21 40.

Inden afbrænding af større mængder skal du kontakte Alarmcentralen på 112.

Afbrænding af større mængder

Inden afbrænding af større mængder skal du kontakte Alarmcentralen på 112.