Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er generelt forbudt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Flammer fra bål

Regler om afbrænding

Fold alle ud

Affald skal brændes på godkendte anlæg

Afbrænding af affald er forbudt. Det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Afbrænding af affald må kun ske på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Disse anlæg har den nødvendige rensning af røgen. Det sikrer, at der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne ved afbrændingen.

Afbrænding af haveaffald i byzone

I byzone og sommerhusområder må du ikke brænde haveaffald og lignende af. Dog er det tilladt at afbrænde følgende, hvis det ikke er til gene for naboer eller andre:

  • Have og parkaffald i mindre mængder den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans aften
  • Rent tørt træ, ikke haveaffald, på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål).

Afbrænding af haveaffald mv. i landzone

Hvis du bor i landzone og det ikke er til gene for naboer eller andre, må du i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang afbrænde følgende typer affald:

  • Have og parkaffald i mindre mængder den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans aften
  • Rent tørt træ, ikke haveaffald, på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål).
  • Haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeprojekter, m.v.
  • Rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål)

Afbrænding af hugstaffald i skove

Afbrænding af træstød og hugstaffald i skovbruget er tilladt i sammenhængende skove. Skoven skal dog have et areal på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 meter.

Generelle spørgsmål om afbrænding stilles til Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40.

Spørgsmål om afbrænding

Generelle spørgsmål om afbrænding:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljø
Telefon 72 53 21 40

Love og regler

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk