Affald i naturen

Svineri medfører mere svineri. Vi har problemer med henkastet affald i naturen og vi bruger mange penge på at rydde op.

Pige der samler henkastet affald

Det er dyrt at fjerne affald

Vores mål er, at mængden af henkastet affald i kommunen bliver mindre. 

Vejledning for henkastet affald

Vi kan alle lide at færdes i naturen og byerne uden at se på smidt affald. Men vi ser desværre oftere affald flyde på byens gader, på landet og i naturområder.

Hjælp os alle, når du ser henkastet affald ved at gøre følgende:

Afsender på affaldet

I dag er det ulovligt at smide affald og hvis der er afsender på affaldet, udløser det en bøde og regning for oprydningen til afsenderen.

Anmeld derfor det henkastede affald til politiet, hvis du har konkret bevis på synderen. 

Bødestørrelserne er ikke uvæsentlige, for eksempel koster det 3.000 kr. for private at smide affald i byen og 5.000 kr. i naturen. For erhvervsdrivende er de vejledende bødeniveauer 5.000 kr. for at smide affald i byen og 8.000 kr. i naturen.

Ingen afsender på affaldet

Hvis ikke der er en afsender på affaldet, er det desværre grundejeren, som skal sørge for at affaldet bliver fjernet.

Det betyder, at hvis der er tale om et offentligt areal (gader, rabatter, parker, rastepladser o.l.), så er det kommunen, som sørger for at fjerne det.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk