Affaldskampagner

Få mere gode råd og mere viden om affald, sortering og genbrug.

Aflevér sparepærer til genanvendelse

Sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv. Derfor skal de indsamles korrekt. Se mere på mst.dk/paeredygtig

Desværre ender mange tons brugte sparepærer hvert år i den almindelige skraldespand. Sparepærer, der forbrændes med blandet restaffald, frigiver små mængder kviksølv til luften, hvorfra det spredes i miljøet og ophobes gennem fødekæden.

Det kan være svært at se forskel på forskellige typer elpærer. Der er sparepærer, LED-pærer og halogenpærer, som ligner de glødepærer, som var almindelige før i tiden.

Hvis du kommer i tvivl, kan du altid aflevere alle slags elpærer sammen med sparepærer. Så bliver de genanvendt. Men smid aldrig elpærer i glas- eller metalcontaineren.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Frit lejde 2018

Indsamling af brugte e-produkter søndag den 18/11 og 25/11 - 2018 begge dage fra 10-16 på Faaborg Genbrugsstation, Mørkebjergvej 12, 5600 Faaborg.

Link til konkurrence FRIT LEJDE