Affaldskampagner

Få mere gode råd og mere viden om affald, sortering og genbrug.

Miljøstyrelsen anbefaler om LED

 

Danskerne vil gerne træffe bæredygtige valg i hverdagen. Men når det kommer til plastik, så er det en jungle af plastiktyper, vejledninger og råd, som man nemt kan fare vild i.

WWF Verdensnaturfonden og Tuborg har sammen lavet seks guides, der giver dig konkrete råd til at bruge plastik mere bæredygtigt i din hverdag.

Find den guide, der passer til dig og din situation, så du let kan forbedre dine plastikvaner allerede i dag.

 

Aflevér sparepærer til genanvendelse

Sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv. Derfor skal de indsamles korrekt. Se mere på mst.dk/paeredygtig

Desværre ender mange tons brugte sparepærer hvert år i den almindelige skraldespand. Sparepærer, der forbrændes med blandet restaffald, frigiver små mængder kviksølv til luften, hvorfra det spredes i miljøet og ophobes gennem fødekæden.

Det kan være svært at se forskel på forskellige typer elpærer. Der er sparepærer, LED-pærer og halogenpærer, som ligner de glødepærer, som var almindelige før i tiden.

Hvis du kommer i tvivl, kan du altid aflevere alle slags elpærer sammen med sparepærer. Så bliver de genanvendt. Men smid aldrig elpærer i glas- eller metalcontaineren.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk