Affaldsplan og -regulativer

Her finder du oplysninger om de planer og regulativer for affald, der gælder for dig som enten privat eller erhverv.

Dreng med affald

Affaldsplan 2015-2020

Affaldsplan 2015-2020 udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne og fra kommunens institutioner og virksomheder samt en del af erhvervsaffaldet.

Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2020 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 - 2026.

Affaldsplan  2015-2020

Gældende affaldsregulativer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Standard for affaldsregulativer

Kommunernes regulativer skal være baseret på affaldsbekendtgørelsens standardregulativer og er derfor i høj grad baseret på standardtekst, som ikke kan ændres. Alle landets affaldsregulativer ligner derfor hinanden og er samlet i en national database kaldet NSTAR (Nationale Standard Affaldsregulativer) som drives af Miljøstyrelsen.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Aktuelt om affald - coronavirus

Dagrenovation og genanvendeligt affald bliver igen hentet som sædvanligt. Desuden holder genbrugsstationerne åbent. For mere præcise oplysninger om åbningstider og ruteplaner henvises til FFV Renovation A/S.

Se mere her: https://www.ffv.dk/nyheder/foranstaltninger-i-forbindelse-med-coronavirus/