Forslag om ny affaldsordning

Forslag til ny affaldsordning er i høring og betyder at affald skal sorteres i flere fraktioner.

Opdelt affaldsbil

Den nye affaldsordning, betyder at affald skal sorteres i flere fraktioner.

Kommunalbestyrelsen har netop sendt forslag til et nyt tillæg til kommunens eksisterende affaldsplan i høring frem til 7. juli 2021, så vi fra januar 2022 kan leve op til de nye krav. Kommunen inviterer til borgermøder i juni. Deltagelse kræver forudgående tilmelding.

Vi skal i endnu højere grad sortere vores affald. Et flertal i Folketinget har besluttet, at borgerne fremover skal sortere deres husholdsaffald i samlet set ti kategorier, nemlig madaffald, restaffald, pap- og papiraffald, metal- og glasaffald, farligt affald, tekstiler, plastik og drikkekartoner.

 

Borgermøder om den nye affaldsordning

Fold alle ud

Dialog om den nye sortering 7. juni 2021

Tidspunkt:
Mandag den 7. juni 2021 kl. 19.00

Sted:
Espehallen,
Skovvej 15, Espe
5750 Ringe

Præsentation fra borgermøde om den ny affaldsordning

Affaldsordning for sommerhuse 2. juni 2021

Tidspunkt:
Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00

Sted:
Øhavsskolen,
Afd. Svanen,
Sundvænget 9,
5600 Faaborg

Præsentation fra borgermødet om affaldssortering for sommerhuse

Den nye affaldsordning i Faaborg midtby den 10. juni 2021

Tidspunkt:
Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00

Sted:
Øhavsskolen,
Afd. Svanen,
Sundvænget 9,
5600 Faaborg

Præsentation fra Borgermøde om nedgravede affaldsløsning i Faaborg midtby

Kontakt

Faaborg-Midtfyn Kommune
By, Land og Kultur
Miljø og Byg

72 53 21 40

teknik@fmk.dk