Forsøgsordningen

Flere borgere i Faaborg midtby måtte slæbe skraldespanden igennem eget hus, for at den kunne afhentes af forsyningsselskabet.

Oversiget over placering af nedgravede affaldsbeholdere

Desuden fremstod bybilledet ikke altid lige pænt, med de mange grønne skraldespande på fortove og gader.

Derfor besluttede Teknik- og Miljøudvalget i 2012 at undersøge mulighederne for at etablere nedgravede affaldsbeholdere i Faaborg midtby.  

Efter en undersøgelse af mulighederne blev det besluttet, at der skulle laves en forsøgsordning med tvungen deltagelse.  

Her kan du se hvilket område der er omfattet af forsøgsordningen.

Der er i alt etableret 6 nedgravede beholdere. Se placeringen her