Mere om nedgravede affaldsbeholdere

FFV Renovation A/S fører hyppige tilsyn med de nedgravede beholdere. Hvis du oplever problemer eller uhensigtsmæssigheder, må du meget gerne kontakte FFV Renovation A/S på tlf. 62 61 16 66.

betjening af de nedgrade affaldsbeholdere

Beholderne er lette at betjene

Det er let at åbne håndtaget med den ene hånd og smide sin pose med køkkenaffald ind i affaldsbeholderen. Når man lukker beholderen igen, falder posen ned i den nedgravede affaldsbeholder.

De nedgravede affaldsbeholdere er ikke låst, og man skal derfor ikke bruge en særlig nøgle eller kode.

Hvad skal der i beholderen

De nedgravede affaldsbeholdere er beregnet til dagrenovationsaffald. Det vil sige køkkenaffald. Køkkenaffaldet smides i de nedgravede affaldsbeholdere i den pose man bruger normalt. Der er ikke krav om særlige poser og der bliver ikke udleveret særlige poser.

Genanvendelige materialer som metaldåser, glas, papir og pap skal stadig sorteres for sig i de klare sække. FFV Genbrug kører fortsat rundt og henter poserne hver 14. dag.

Sikkerhed

De nedgravede affaldsbeholdere er sikkerhedstestet i forhold til hærværk med f.eks. fyrværkeri eller ildspåsættelse. Der er gode erfaringer med brugen af nedgravede affaldsbeholdere i andre byer.

FFV Renovation A/S fører hyppige tilsyn med de nedgravede beholdere. Hvis du oplever problemer eller uhensigtsmæssigheder, må du meget gerne kontakte FFV Renovation A/S på tlf. 62 61 16 66.