Plads til aflevering af haveaffald

Have-parkaffald kan afleveres på genbrugsstationer.

Komposteringsplads

Plads til aflevering af haveaffald

Fold alle ud

Hvad må afleveres på plads til haveaffald?

Der må kun afleveres haveaffald, som ikke må indeholde fremmedelementer af nogen art, det skal være uemballeret og uden snøring. Gødning fra dyr herunder kæledyr modtages ikke.

Hvilke køretøjer må komme på pladserne?

Adgang til pladser for haveaffald er tilladt for køretøjer op til 3500 kg med eller uden trailer.   

Hvor pladser til aflevering af haveaffald?

Hvornår er der åbent ?

Regulativ for Husholdningsaffald

Reglerne for brug af stationerne kan ses i Regulativ for husholdningsaffald