Klage over oplag og afbrænding af affald, skrotbiler, m.v.

Efterladte biler eller uhygiejnisk opbevaring af affald hos naboer, kan være generende.

Oplagt affald

Hvis du er generet af uhygiejnisk opbevaring af affald eller afbrænding af affald hos naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du udfylde klageskemaet nedenfor og sende det til Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø.

Hvis du vil anmelde at der bliver brændt affald af, skal du ringe til Beredskab Fyn på telefon 112. 

Skrotbiler

Miljøkravene til skrotning af personbiler og varevogne er blevet skærpet for at undgå forurening af jord og grundvand. Skrotbiler skal derfor afleveres til miljøcertificerede ophuggere, som er registrerede hos Miljøstyrelsen. Borgere har pligt til at aflevere skrotbiler hertil. 

Listen over autoophuggere kan ses på www.bilordning.dk.

Godtgørelse

Ved skrotningen udleveres en skrotningsattest. Mange autoophuggere udbetaler ofte godtgørelse fratrukket prisen for ophugning og skrotning af bilen. Ellers skal attesten sammen med registreringsattest med SKATs påtegning om afmelding sendes til:

Miljøordning for Biler
Rådhuspladsen 16
1550 København V

Skrotbiler afmeldt efter 1. juli 2000 belønnes med en godtgørelse.

Skrot din bil rigtigt

Affald og skrotbiler på offentlig vej

Skrotbiler efterladt på offentlige veje skal anmeldes til politiet.

Politiet vil forsøge at kontakte ejeren og meddele, at bilen skal fjernes. Hvis dette ikke er muligt, sørger politiet for bortskaffelsen.

Hvis du oplever problemer med oplag af herreløst affald og skrotbiler på det offentlige vejareal eller i vejkanten, kan du henvende dig til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik på telefon 72 53 22 00 eller mail plan-kultur@fmk.dk

Tømning af dagrenovation eller papirindsamling

Hvis du har klager over tømning af dagrenovationsindsamling eller papirindsamling kan du kontakte FFV A/S.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk