Køkkenkværne

Faaborg-Midtfyn Kommune giver, som udgangspunkt, ikke dispensation til, at enkeltstående husstande kan installere en køkkenkværn

En køkkenkværn er et elektrisk køkkenredskab, der findeler organisk affald fra madlavningen. Køkkenkværnen installeres på køkkenvaskens afløb og kværner madaffaldet. Fra køkkenvasken skylles det kværnede madaffald via kloaksystemet ud til rensningsanlægget.

Madaffald (også kaldet organisk affald eller bioaffald) skal fremadrettet udsorteres og indsamles separat jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 10. december 2018. Derfor gives der ikke længere dispensation til etablering af køkkenkværne, medmindre der er helt særlige forhold, der taler for det.

Der vil således ikke længere blive givet dispensation til enkeltstående husstande.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk