Tips til affaldssortering

I tvivl om sortering af dit affald?

Papir, pap, plast, metal og glas

  • Papir, pap og karton skal være helt rent og tørt
  • Plast og metal skal være tømt for indhold – brug kun vand hvis nødvendigt
  • Glas behøver ikke være helt rent

HUSK at FFV Genbrug kører forbi dit hus hver 14. dag. Brug de klare poser til det genanvendelige affald.

Ruteindsamling

Mere information fra FFV Genbrug