Beskrivelse af badestrande

Her kan du læse mere om faciliteter på strande i Faaborg-Midtfyn Kommune, tilkørselsforhold, badevandets kvalitet, m.v.

Børn på strand

Kommunen har lavet beskrivelser af badevandet på de strande, som vi forventer bliver brugt til badning. I beskrivelserne kan du blandt andet se:

  • En overordnet gennemgang af egenskaber og forhold ved stranden 
  • En vurdering af eventuelle kilder til forurening 
  • En vurdering af risikoen for cyanobakterievækst og for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst 
  • Kommunens baderåd

Note

*  Det fremgår af badevandsprofilerne for disse strande, at der kan være risiko for kortvarig forurening.
Det er kommunens vurdering, at risikoen er meget lille. Vi har etableret et varslingssystem ved Klinten og Havnebadet, så vi kan advare, hvis der er øget risiko for forurening.
Vi arbejder med at få opsat et varslingssystem ved Faldsled, som giver os mulighed for at advare på stranden, hvis der er risiko for forurening.
En kortvarig forurening varer typisk 1-2 døgn og skyldes overbelastning af kloaknettet.