Beskrivelse af badestrande

Strande i Faaborg-Midtfyn Kommune har forskellige faciliteter, der gør den egnet til mange former for friluftsliv.

Børn på strand

Badestrande i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kommunen har lavet beskrivelser af badevandet på de strande, som vi forventer bliver brugt til badning.
I beskrivelserne kan du blandt andet se:

  • En overordnet gennemgang af egenskaber og forhold ved stranden 
  • En vurdering af eventuelle kilder til forurening 
  • En vurdering af risikoen for cyanobakterievækst og for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst 
  • Kommunens baderåd

Beskrivelser af badestrande

StrandStrandnummerNote
Bøgebjerg-
BøjdenH845
DrejetH830Offentlig
Dybskrog
Dyreborg SkovH826Offentlig
Faldsled syd for havnH850Offentlig*
Faldsled ved MøllebækH849Offentlig*
HavnebadetH821Offentlig*
Horne SommerlandH840Offentlig
KlintenH820Offentlig*
Lille Ibjerg SøH862Offentlig
NabH810Offentlig
SinebjergH834

Note

*  Det fremgår af badevandsprofilerne for disse strande, at der kan være risiko for kortvarig forurening.
Det er kommunens vurdering, at risikoen er meget lille. Vi har etableret et varslingssystem ved Klinten og Havnebadet, så vi kan advare, hvis der er øget risiko for forurening.
Vi arbejder med at få opsat et varslingssystem ved Faldsled, som giver os mulighed for at advare på stranden, hvis der er risiko for forurening.
En kortvarig forurening varer typisk 1-2 døgn og skyldes overbelastning af kloaknettet.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk