Kontrol af badevandet

Vi får udtaget og analyseret prøver ved badestrande for at sikre, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i.

Svømmer i vand

Badevandet kontrolleres

Kommunen får lavet målinger af bakterieindholdet i vandet ved badestrandene. Der laves desuden en visuel inspektion af vandet.

Hvis badevandskvaliteten pludselig bliver forringet, vil vi følge udviklingen nøje, og skulle badevandet vise sig at være direkte uegnet som badevand, vil kommunen sætte skilte op ved stranden og annoncere det her på siden. 

BADESÆSON 2022

Badevandet kontrolleres fra igen 1. juni 2022.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Badevandskontrol - arkiv