Indsatsplanlægning

En indsatsplan skal være med til at sikre, at der også i fremtiden er rigeligt med rent drikkevand til forbrugerne.

En indsatsplan er en handlingsplan, der beskriver de konkrete tiltag der skal sættes i gang for at sikre grundvandsressourcen i de enkelte kommuner. Indsatsplanen tager udgangspunkt i Naturstyrelsens kortlægning af grundvandets mængde og sårbarhed.

Referater fra møder om indsatsplanlægning

DatoMøde
27. januar 2016Teknisk Arbejdsgruppe - ØerneReferat
7. januar 2016Teknisk Arbejdsgruppe - SydReferat
3. december 2015Teknisk Arbejdsgruppe - MidtReferat
3. november 2015Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Referat

PP fra møde

16. december 2014Teknik - og Miljøudvalget Faaborg-Midtfyn Dagsordenspunkt 134
4. december 2014 Teknisk arbejdsgruppe Odense SydReferat
6. november 2014Teknisk arbejdsgruppe Odense Syd Referat 
PP fra mødet
22. oktober 2014Koordinationsforum Referat 
14. august 2014Borgermøde om indsatsplanlægning 

Referat 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5