Indsatsplanlægning

En indsatsplan skal være med til at sikre, at der også i fremtiden er rigeligt med rent drikkevand til forbrugerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal lave en indsatsplan. Planen skal beskrive de konkrete tiltag, der skal sættes i gang for at sikre rent grundvand i vores kommune.
Indsatsplanen tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens grundvandskortlægning. Miljøstyrelsen har udpeget områder, hvor grundvandet er sårbart og hvor der skal ske en indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med at lave en indsatsplan. Vi forventer, at den er klar senest i 2023.