Private brønde og boringer

Der er ca. 500 private brønde/boringer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvis du er selvforsynende med drikkevand - altså har din egen brønd eller boring- er du selv ansvarlig for, at vandet er rent.

Tilslutning til vandværk

Hvis du på et tidspunkt vælger at blive tilsluttet vandværket, skal den gamle brønd eller boring sløjfes. Du skal give kommunen besked, hvis du bliver tilsluttet vandværket. Du kan bruge dette skema til at anmelde sløjfning af brønd eller boring. 

Indberetning af vandindvinding og pejlinger

Hvis du har en tilladelse til at indvinde vand, skal du indberette sidste års indvinding og eventuelle pejlinger i januar måned.