Private brønde og boringer

Der er ca. 500 private brønde/boringer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brønd

Brøndejer er ansvarlig for at vandet er rent

Hvis du er selvforsynende med drikkevand - altså har din egen brønd eller boring- er du selv ansvarlig for, at vandet er rent.

Anvisning om brønde efter Dansk Standard 441

1. Brøndvæggen skal være tæt mindst 2 meter ned, eller ned til vandspejlet.

2. Brøndkanten skal være mindst 30 cm. over terræn.

3. Dækslet skal være tær, udelt, aftageligt og med en kant, så regnvand drypper af uden for brønden.

4. Pumperørets gennemføring skal være tæt.

5. Indenfor en afstand af 2 m fra brønden, skal terrænet være dækket af et tæt lag beton. Tættest på brønden, skal betondækket være 20 cm højere, så det skråner væk fra brønden = 10% hældning.

Tilslutning til vandværk

Hvis du på et tidspunkt vælger at blive tilsluttet vandværket, skal den gamle brønd eller boring sløjfes. Du skal give kommunen besked, hvis du bliver tilsluttet vandværket. Du kan anmelde sløjfning af brønd eller boring via selvbetjeningsløsningen. 

Indberetning af vandindvinding og pejlinger

Hvis du har en tilladelse til at indvinde vand, skal du indberette sidste års indvinding og eventuelle pejlinger i januar måned.