Afgørelser om private brønde og boringer

Afgørelser fra Faaborg-Midtfyn Kommune om private brønde og boringer.

Figur med § på vægt

Afgørelser efter vandforsyningsloven, der skal annonceres, findes her:

I øjeblikket annonceres ingen afgørelser:

Du kan få aktindsigt i tidligere annoncerede afgørelser ved, at kontakte Miljøafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk