Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen skal sikre vandforsyningen i kommunen og udgør administrationsgrundlaget på vandforsyningsområdet i kommunen.

I vandforsyningsplanen kan du se hvilke områder, de enkelte vandværker leverer til. Du kan også se hvilket vandværk, du kan få leveret vand fra, hvis din ejendoms vandforsyning bliver forurenet eller bryder sammen.

Hvad indeholder en vandforsyningsplan?

Del 1

Grundlæggende plan for hvordan vandforsyningen i kommunen sikres, samt retningslinier for, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommunens opgaver på vandforsyningsområdet skal administreres.

Bilag 1. Liste over ejendomme med bebyggelse der ikke er tilsluttet alment vandværk

Bilag 1. Liste over ejendomme med bebyggelse der ikke er tilsluttet alment vandværk blev ved tillæggets vedtagelse opdateret, se bilaget her. Bemærk at listen er vejledende, det er de faktiske forhold der afgør hvilket forsyningsområde og vandværk, ejendommen tilhører.

Tillægget blev endeligt vedtaget den 6. marts 2017.

Del 2

Vandværkafsnittet indeholder en introduktion, med en vejledning til at forstå planerne for hvert vandværk.

Vandforsyningsplanen, del 2, afsnit 23 afsnittet ”Bestemmelser i henhold til vandforsyningsplanen, først sætning ændres således:

  • "Aastrup Vandværk skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen" ændres til:
  • "Aastrup Vandværk kan indgå i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning".

Tillæg til Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Tillægget blev endeligt vedtaget den 6. marts 2017.

Planen for de enkelte vandværker

Vandværksafsnittene indeholder en gennemgang af hver vandværks forhold herunder: forsyningsområde, indvindingstilladelse, boringer, indretning, kapacitet, analyseprogram mv.

 

Vandværk nr.Link til vandforsyningsplan for vandværk                                  
1.Allested-Vejle-Vandværk
2.Assensvejens Vandværk
3.Avernakø Vandværk
4.Bjørnø Vandværk
5.Brobyværk Andelsvandværk
6.Faldsled Vandværk
7.Ferritslev Vandværk
8.FFV VAND
9.Gislev Vandværk 
10.Horne Vandværk
11.Korinth Vandværk
12.Kværndrup Vandværk
13.Lyø Vandværk
14.Midtfyns Vandforsyning
15.Nr. Broby Vandværk
16.Nr. Lyndelse Vandværk
17.Nr. Søby Vandværk
18.Rolfsted Vandværk
19.Ryslinge Vandværk 
20.Sdr. Nærå Vandværk (overtaget af Midtfyns Vandforsyning)
21.Vester Hæsinge Vandværk
22.Vester Aaby Vandværk 
23.Aastrup Vandværk

 

 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk