Vandkvalitet

Vandforsyningen i Faaborg-Midtfyn Kommune dækkes af 22 vandværker og af ca. 500 private brønde/boringer. Drikkevand i Danmark skal overholde kvalitetskravene for drikkevand.

Vandkvalitet

Kommunens og Vandværkernes opgaver på vandforsyningsområdet, skal sammen sikre forbrugerne en sikker drikkevandsforsyning.  

Dårligt drikkevand?

Har du mistanke om, at dit drikkevand er forurenet så ring til Vandværket eller Miljøafdelingen.

Grænseværdier for drikkevand

Grænseværdierne for stoffers indhold i drikkevand finder du i Bekendtgørelse om vandkvalitet.

Private brønde og boringer

Faaborg-Midtfyn Kommune forlanger ikke længere, at der tages analyser af vandet fra private brønde/boringer som kun forsyner en husstand. Vi anbefaler dog stadig at man gør det hvert 5. år. Vi anbefaler at man får analyseret for kim 22°, coliforme bakterier, E. coli, nitrat, fosfor og arsen.

Hvis brønden/boringen forsyner mere end en husstand, eller hvis vandet bruges til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kommunen fortsat have prøver.

Hvis du udlejer en ejendom med egen vandforsyning, har du pligt til at oplyse det til kommunens miljøafdeling.

Hvad testes vandprøven for?

Fold alle ud

Kimtal ved 22 °C

Kimtal ved 22 °C  er et udtryk for antallet af bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen. Højst tilladte værdi på ledningsnettet 200 antal/ml.

Coliforme bakterier

Er tegn på forurening med overfladevand. Må ikke forekomme i drikkevand.

E. coli

E. coli i drikkevand tyder på forurening fra f.eks. kloak, septiktank, gyllebeholder, dyr m.v.. Må ikke forekomme i drikkevand.

Nitrat (NO3)

Nitrat i for høj mængde i drikkevand kan stoffet være sundhedsskadeligt, især for spædbørn. Højst tilladte værdi: 50 mg NO3/l.

Fosfor (P)

Fosfor i drikkevandet kan være tegn på overfladeforurening fra husspildevand og lignende. Der kan ved specielle geologiske jordbundsforhold være naturligt forekomst af fosfor. Højst tilladte værdi: 0,15 mg/l P.

Arsen

Arsen er yderst giftigt for mennesker. Arsen kan være i vandet på grund af jordbundsforhold eller for eksempel på grund af forurening i forbindelse med højtryksimprægnering.

pH

Er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Højst tilladte værdi: 7 - 8,5.

Vandværker m.v.

Øvrige indvindinger herunder almene vandværker og erhvervsindvindinger har et individuelt analyseprogram som tager hensyn til hvor meget vand der indvindes og hvad det bruges til. 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Kontakt

Elin Christophersen 
Telefon: 72 53 22 06
Mail: ech@fmk.dk

Louise Skov
Telefon: 72 53 21 33
Mail: louis@fmk.dk

Trine Mehlsen
Telefon: 72 53 22 14
Mail: trime@fmk.dk

Love og regler