Vandværker

Der er flere større og mindre vandforsyningsselskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune.

vandværk

Kort over vandværker i kommunen

Vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fold alle ud

Allested-Vejle Vandværk

Assensvejens Vandværk

Assensvejens Vandværk

helgerosendahl@assensvejensvand.dk

 

 

Avernakø Vandværk Andelsselskab

Avernakø Vandværk Andelsselskab

vand@avernak.dk

 

Bjørnø Vandværk

Bjørnø Vandværk

ffv@ffv.dk

Brobyværk Andelsvandværk

Faldsled Vandværk

Ferritslev Vandværk

FFV Vand A/S

Gislev Vandværk

Horne Vandværk

Korinth Vandværk

Kværndrup Vandværk

Lyø Vandværk

Lyø Vandværk

havlokke@strynet.dk

Midtfyns Vandforsyning

Nr. Broby Vandværk

Nr. Broby Vandværk

apn.broby@mail.dk

Nr. Lyndelse Vandværk

Nr. Lyndelse vandværk

kontakt@nrlyndelsevand.dk

Nr. Søby Vandværk

Rolfsted Vandværk

Ryslinge Vandværk

Vester Hæsinge Vandværk

Vester Åby vandværk

Vandværker i andre kommuner, der leverer til forbrugere i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fold alle ud

Ellinge Vandværk

Davinde Vandværk

Davinde Vandværk

davindevand@gmail.com

Hårby Vandværk

Jordløse Vandværk

Ulbølle Vandværk

Ulbølle Vandværk

62 24 37 37

Vester Skerninge Vandværk

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk