Vi passer på vores vand

Grundvand er en af jordens vigtigste ressourcer – derfor skal vi passe rigtig godt på det.

Vi passer på grundvandet

Faaborg-Midtfyn Kommune vil sikre alle borgere adgang til rent drikkevand i rigelige mængder gennem planlægning og administration. Vi vil desuden sikre rent og rigeligt grundvand til de planter og dyr i vandløb og søer, hvis levevilkår er afhængig af grundvand.

Kommunens opgaver

 • Udarbejde vandforsyningsplan, som sikrer vandforsyningen i kommunen
 • Overvåge at drikkevand og vand til andre formål overholder kvaliteten
 • Udarbejde indsatsplaner, som sikrer beskyttelse af grundvandet
 • Føre tilsyn med vandværker
 • Godkende regulativer og vandværkstakster
 • Give tilladelse til nye boringer, til indvinding af vand og til vandværksdrift.

Vandværkernes opgaver

 • Levering af vand
 • Aflæsning af målere 
 • Udarbejde takstblad og opkræve takster 
 • Vandkvalitet m.m. 
 • Udarbejde regulativ  

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk