Jordforurening

Ved akut jordforurening skal alarmcentralen kontaktes på 112.

Vurdering af jord

Akut jordforurening

Hvis uheldet er ude, og der for eksempel løber olie ud i større mængder fra et hul i olietanken, er der tale om en akut forurening. Der ringes 112, og der oplyses følgende:

  • HVEM der ringer – opgiv navn og hvilket telefonnummer, der er ringet fra.
  • HVOR forureningen er sket – adressen hvor forureningen er sket oplyses.
  • HVAD der er sket – for eksempel udslip af olie til jorden og / eller nedløbsbrønde.

Alarmcentralen vil give meldingen videre til det kommunale beredskab, der foretager førstehåndsindsatsen.

Øvrige jordforureninger

Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund. For eksempel udsivning fra olietank eller installationer i forbindelse dermed.

Små forureninger, kan man selv klare ved straks at grave jorden op i en spand og aflevere det på den lokale genbrugsstation som farligt affald. Små mængder af for eksempel benzin og petroleum kan placeres på et fliseareal til afdampning. Dette gælder ikke for tungere olier, som motor- og fyringsolie. 

Hvis du er i tvivl kontakt Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40.

Oplysning om jordforurening på bestemt ejendom

Undersøg dette på Region Syddanmarks webside.