Kortlagte forurenede grunde

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det Region Syddanmark, der kortlægger forureninger efter lov om forurenet jord.

Register over forurenede grunde

Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser. 

Jordforureningsregister

Region Syddanmark fører forurenede grunde ind i et offentligt register. 

www.regionsyddanmark.dk under jordforurening kan du se om grunden er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Hvis der er eller har været aktiviteter på arealet, som erfaringsmæssig kan give anledning til forurening, kortlægges arealet på vidensniveau 1. Der er ikke krav om, at det skal bevises, at der rent faktisk er en jordforurening på arealet. 

Konkret viden om en jordforurening:
Hvis regionen har sikre oplysninger om at jorden er forurenet, bliver arealet kortlagt på vidensniveau 2. Baggrunden kan være en undersøgelse, hvor man har påvist forurening eller en forurening, som er opdaget i forbindelse med f.eks. gravearbejde. 

Pligter for ejere af kortlagte grunde

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om mindre tiltag for at undgå kontakt med forureningen. Det kan f.eks. være, at du skal vedligeholde en belægning, eller at du ikke må dyrke grønsager. 

Som ejer skal du underrette brugere, lejere og købere om forureningen. 

Er din grund kortlagt, skal du i mange tilfælde have tilladelse hos kommunen, inden du ændrer anvendelse. Det skal du også, hvis du vil bygge eller grave. 

Skal du flytte forurenet jord eller jord fra et kortlagt areal, skal du anmelde det til kommunen. Du skal anmelde, inden du begynder at grave. 

Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte kommunen. Opdager du den under et gravearbejde, skal du stoppe arbejdet. Du kan først arbejde videre, når regionen har besluttet om grunden skal kortlægges.