Terrænregulering på egen grund

Terrænregulering med påfyldning eller afgravning af jord inde på egen grund må ikke være til ulempe for omkringliggende grunde.

Terrænregulering indenfor et lokalplanområde

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, så er der ofte en bestemmelse om en maksimal terrænregulering med påfyldning eller afgravning af jord, du må lave på din egen grund.

Dog skal du være opmærksom på, at terrænet ikke må reguleres i skel, så det kan være til ulempe for de omkringliggende grunde. 

Find en lokalplan

Byggeloven

I byggeloven er der bestemmelse om, at terræn ikke må reguleres, så det er til ulempe for de omkringliggende grunde.

Som udgangspunktet må du på en grund uden bestemmelser i en lokalplan regulere terræn med max 0,5 meter ved påfyldning eller afgravning. Hvis der tidligere er foretaget en regulering på din grund, så må du ikke yderligere regulere terrænet uden særskilt godkendelse.

Du skal være opmærksom på:

  • Du må ikke regulere terræn i en afstand af 0,5 meter fra skel.
  • Ved regulering indtil 0,5 meter fra skel skal der etableres et skråningsanlæg.

Hvis du ønsker at regulere terrænet mere end 0,5 meter, så anbefaler vi, at du søger en godkendelse ved BYG inden opstart, så vi kan vurdere, om det er til ulempe.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid