Klima og energi

Faaborg-Midtfyn Kommune har det mål, at kommunen skal være uafhængig af fossile energikilder i 2050. Det betyder at hele energiforsyningen – el, varme, industri og transport skal dækkes af vedvarende energi.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

World Overshot Day

Hvis alle levede som vi gør i Danmark, ville de globale ressourcer allerede være opbrugt den 26. marts. Læs mere om World Overshot Day