Klima og energi

Faaborg-Midtfyn Kommune har en Klimavision – og strategi, hvor det er målet at kommunen skal være uafhængig af fossile energikilder i 2050. Det betyder at hele energiforsyningen – el, varme, industri og transport skal dækkes af vedvarende energi, som er produceret i kommunen eller det omgivende samfund.