CO2-regnskab for Faaborg-Midtfyn Kommune

Udledningen af drivhusgasser er faldet i perioden 2010-2019.

Udledningen af drivhusgasser beregnes af et fælles dansk beregningssystem under Energistyrelsen, således at man kan sammenligne med andre kommuner i Danmark.

I 2010 blev der udledt 9,70 ton CO2 pr. indbygger i Faaborg-Midtfyn Kommune, svarende til i alt 505.110 ton CO2

Resultatet kan følges på websiden for Energi- og CO2- regnskabet.

I 2019 udledte hver borger i Faaborg-Midtfyn Kommune i gennemsnit 8,6 tons CO2.
Samlet for hele kommunen var det 448.015 tons CO2.

CO2- udledningen bregnes via SparEnergi, hvor udledningen i alle landets kommuner kan sammenlignes.

Energi- og CO2- beregneren

C02- udledning i Faaborg-Midtfyn - 2019

SektorCo2-udledning i tons%
Energi 122.61427
Transport126.81428
Kemiske processer    5.251   1
Landbrug188.08042
Affaldsdeponi    4.767  1
Spildevand       490   0