CO2-regnskab for Faaborg-Midtfyn Kommune

Udledningen af drivhusgasser er faldet i perioden 2010-2017.

Udledningen af drivhusgasser beregnes af et fælles dansk beregningssystem under Energistyrelsen, således at man kan sammenligne med andre kommuner i Danmark.

I 2010 blev der udledt 9,70 ton CO2 pr. indbygger i Faaborg-Midtfyn Kommune, svarende til i alt 505.110 ton CO2

Resultatet kan følges på websiden for Energi- og CO2- regnskabet.

I 2017 udledte hver borger i Faaborg-Midtfyn Kommune i gennemsnit 7,49 tons CO2.
Samlet for hele kommunen var det 384.737 tons CO2.

CO2- udledningen bregnes via SparEnergi, hvor udledningen i alle landets kommuner kan sammenlignes.

Energi- og CO2- beregneren

C02- udledning i Faaborg-Midtfyn - 2017

SektorCo2-udledning i tons%
Energi 148.91639
Transport102.31527
Kemiske processer    6.037   2
Landbrug121.72332
Affaldsdeponi    5.296  1
Spildevand       450   0