Bæredygtige initiativer

Verdensmålsudvalgets forslag til bæredygtige projekter.

Mål 6 Rent vand og sanitet

Målet bliver drøftet på udvalgets møde i februar 2021.

Mål 6: Projekter

Fold alle ud

Projket 1

Projekt 2

Mål 7 Bæredygtig energi

 • Sæt fokus på øget samkørsel - NaboGo
 • FFV Varme A/S etablerer en varmepumpe til forsyning af husstandene i store dele af Faaborg
 • FFV Renovation A/S udskifter deres diesel drevne renovationsbiler med biler, der kører på miljørigtig biogas.
 • Understøt omstillingen fra gasfyr og oliefyr til vedvarende opvarmningsformer.

Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet bliver drøftet på udvalgets møde i marts 2021.

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

 • Prioriter en mere bæredygtig affaldsordning med høj genanvendelsesprocent.
 • Genanvendelse af asfalt (Cold recycling) i vejprojekter.
 • Sæt fokus på madspild.

Mål 13 Klimaindsats

 • Lav en ambitiøs Klimaplan, så kommunen målrettet kan arbejde med sin klimabelastning
 • Sæt fokus på klimasikring i kommunen.

Mål 15 Livet på landet

Der sker allerede en del og på udvalgets møde i januar 2021 kommer der helt sikkert endnu flere spændende tiltag:

 • Pleje og sikring af værdifuld natur, Haastrup Bakker, v. Naturstyrelsen.
 • UC LIFE DK, Tykaskallet malermusling i Sallinge Å, v. By, Land og Kultur.
 • NATURgræs på kommunens arealer v. By, Land og Kultur.

Mål 17 Partnerskaber for handling

Målet bliver drøftet på udvalgets møde i april 2021.