Klimafamilier

Faaborg-Midtfyn Kommune søger tre klimafamilier, der har lyst til at reducere deres CO2-udslip ved at deltage i et forsøg i 12 uger fra maj til juli 2021.

Bliv Klimafamilie

Fold alle ud

Hvad er klimafamilier?

Klimafamilier er helt almindelige familier, som ønsker at nedbringe deres CO2-udledning uden at skulle lave hele deres liv om. Det er de små adfærdsændringer i hverdagen, som skaber resultaterne – og samtidigt spares der ofte penge på det. Der vil altså ikke være tale om, at I for eksempel skal bygge huset om eller sælge bilen. Familiernes erfaringer vil blive delt med omverdenen i håb om at kunne inspirere andre til at nedbringe klimabelastningen.

Vi søger 3 slags familier til at være Klimafamilier. Det skal være forskellige familier, så uanset om du bor i et parcelhus i en by eller på en gård på landet, er en børnefamilie med småbørn eller lidt ældre børn, eller er enlig, så er du / I velkomne til at ansøge.

Forløbet for Klimafamilier

De familier, der ønsker at deltage, ansøger om at være med inden den 12. april 2021 ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Ved ansøgningsfristens udløb læses alle ansøgninger grundigt igennem og der udvælges 6 familier – blandt disse vælger vi, efter nærmere analyse af familiernes hverdag, 3 Klimafamilier.

Projektet Klimafamilier vil foregå i 12 uge fra maj til juli 2021.

Klimafamilierne startes op med hjælp, vejledning og rådgivning fra medarbejder fra Rådet fra Grøn Omstilling.

Der vil løbende blive besvaret spørgsmål og være mulighed for vejledning og rådgivning, så ingen Klimafamilie kommer til at stå alene med spørgsmål og uklarheder.

Klimafamilierne indvilger løbende i, at beskrive deres hverdag – deres adfærdsændringer, overvejelser, problemstillinger og handlinger. Således at de kan inspirere alle andre familier i Faaborg-Midtfyn Kommune til lignende adfærdsændringer.

Hvad får jeg og min familie ud af at være Klimafamilie?

Hvis I udvælges, vil I som noget af det første få jeres CO2- udledning analyseret. Det vil sige, at I får at vide, hvor meget CO2 I udleder fra hhv. varme, elforbrug, transport, fødevarer, vareforbrug og streaming. På den måde kan I og rådgiveren sammen finde ud af, hvilke adfærdsændringer der giver mest mening for jer. Når forløbet slutter, vil I igen få gennemgået jeres CO2-udledning og derved få data på, hvor meget CO2- udledning I har sparet ved jeres adfærdsændringer.

I vil gennem hele forløbet få gratis professionel vejledning og rådgivning til, hvis din familie kan gøre, så det passer ind i netop jeres hverdag.

Desuden vil I på et tidspunkt i forløbet, mødes med de andre Klimafamilier og kan derigennem dele jeres oplevelser, erfaringer og vidne.

Kan jeg og min familie blev Klimafamilie?

Ja – det kan I.

I kan ansøge om at blive Klimafamilie, hvis I:

  • Ønsker at ændre adfærd i en mere klimavenlig retning
  • Er villige til at stille jeres forbrugsdata til rådighed for rådgiveren, så de kan beregne jeres nuværende forbrug og igen efter forløbet, så resultatet af jeres adfærdsændringer kan ses.
  • Er villige til at forbrugsdata og de tilknyttede CO2- udledning, offentliggøre.
  • Er indstillet på, at deltage i forløbet fra maj til september 2021.
  • Undervejs i forløbet var være til at formidle og dele jeres ændringer, overvejelser og handlinger.
  • Undervejs vil lade jer interviewe til lokalaviser, lokalradio og evt. TV.

 

 

Hvis I kan svare ja til dette, så ansøg her om at komme i betragtning til at blive Klimafamilie inden den 12. april 2021.

 

 

Ansøg om at blive Klimafamilie

Ansøgningsskema Klimafamilie i Faaborg-Midtfyn Kommune - skal indsendes inden den 12. april 2021

Yderligere oplysninger

Kontakt Susanne Jervelund, sjerv@gmail.com, 72 53 21 25, hvis du / I har spørgsmål om Klimafamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune.