Klimafamilier

Tre familier i Faaborg-Midtfyn Kommune forsøger fra maj til juli 2021 at reducere deres CO2-udslip.

Tre familier lever mere klimavenligt

Mindre kød, mere genbrug og grønnere transport. Det er nogle af de elementer, som tre familier i Faaborg-Midtfyn i et tre måneders forsøg vil have fokus på. De har samtidigt sagt ja til at dele deres erfaringer med os andre.

Tina Christensen, Louise Smed Melgaard og Marie Degn repræsenterer hver tre klimafamilier, der har sagt ja til at deltage i forsøg med at reducere deres CO2 aftryk. Tina Christensen og Louise Smed Melgaard har begge mand og hhv. to og fire hjemmeboende børn, der deltager i forsøget. De to familier bor i hhv. Faaborg og Gislev. Marie Degn bor alene i Horne.

Det gennemsnitlige CO2-aftryk og klimafamilier

En gennemsnitlig dansker har et klimaaftryk på ca. 12 tons årligt fra private forbrug og dertil 5 tons årligt fra offentligt forbrug (sygehuse, institutioner, politi, militær m.v.). For at leve op til FNs Paris-aftale skal det ned på ca. 2,5 tons i 2050. Heldigvis vil ske rigtig meget teknologiudvikling frem mod 2050.

Alle tre klimafamilier i Faaborg-Midtfyn ligger allerede i dag lavere end den gennemsnitlige familie i Danmark. I forbindelse med forsøgets opstart har familierne fået rådgivning fra Rådet for grøn omstilling og har talt om, hvilke tiltag, de kan forestille sig at tage til sig. Med de tiltag vil familierne kunne reducere deres CO2-aftryk betydeligt. Se mere under den enkelte familie.