Tilskud til energirenovering

Du kan få tilskud til energirenovering i boligen gennem flere ordninger.

Tilskudsordninger til energiforbedringer

Fold alle ud

Bygningspuljen

Bygningspuljen kan søges af helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm.

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Ansøg Bygningspuljen

For yderligere information, kan der rettes henvendelse til bygningspuljen@ens.dk eller tlf. nr. 51674305.

Håndværkerfradrag / Servicefradrag

Håndværkerfradrag / Servicefradrag skal motivere boligejerne til at tænke energirigtigt, når de renoverer deres hus - herunder også anspore borgerne til at søge professionel rådgivning, inden de kaster sig ud i større renoveringsprojekter.

Ordningen giver fradrag for lønudgifter til en lang række energiforbedringer af boligen samt energirådgivning, hvis der foreligger en skriftlig rapport som dokumentation for rådgivningen.

Læs mere om ordningen hos skat.dk

Sådan gør du:

1. Bestil et arbejde med sevicefradrag.

2. Betal elektronisk med dankort, giro eller netbank. Vær opmærksom på krav til udformning af faktura, hvor der skal være skarp opdeling mellem arbejdsløn og materialer.

3. Indberet dine udgifter til SKAT.

4. Gem dokumentation for arbejdet.

Energitilskud ved salg af CO2- besparelse

Hvis du skal i gang med et energiprojekt kan du få et energitilskud, ved at sælge din energibesparelse. De fleste energiselskaber vil gerne betale dig for at spare på energien. Få mere information på energisparesiden.dk

Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien og dermed nedbringer CO2-udslippet. Ved at købe din CO2-besparelse, kan energiselskabet dokumentere, at have bidraget positivt til CO2-udledningen. 

Herunder kan du se hvordan du kan få et energitilskud fra et energiselskab. Bemærk! Det er vigtigt, at arbejdet ikke startes, og der ikke indkøbes materialer, før energiselskabet har bevilget tilskud.

Sådan gør du:

 1. Du ringer til din lokale håndværker og får ham til at kigge på dit hus.

 2. Når håndværkeren har kigget på huset, kan han lave et tilbud. Du eller din håndværker sender tilbuddet til et energiselskab, som opkøber din energibesparelse. Husk at oplyse dit telefonnummer, mailadresse og fysiske adresse.

 3. Når energiselskabet har modtaget tilbuddet, sender de en simpel formular til dig, som du skal udfylde og sende retur til dem. Formularen kan være afhængig af hvilken energirenovering, der er tale om.

 4. Du får herefter at vide hvor meget du kan få i tilskud. Energiselskabet giver et antal øre pr. sparet kWh det første år. 

 5. Først herefter må du godkende tilbuddet endeligt fra håndværkeren.

 6. Arbejdet udføres af håndværkeren. 

 7. Faktura for udført arbejde samt slutaftale med dato og underskrift sendes til energiselskabet.

 8. Pengene overføres til din konto.

   

   

Kampagner

Fold alle ud

Byg om, så det mærkes

Få gode råd fra Energistyrelsen om energirenovering af dit hus på kampagnesitet

Byg om, så det mærkes

Skrot din gamle brændeovn

Er din brændeovn fra før 1995, er skrotningsordningen interessant for dig.

Skrot din gamle brændeovn

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Bygningspuljen

Energistyrelsens side om tilskud til energiforbedring af boliger

Der er mulighed for at søge tilskud hvert år til og med 2026.