Tina Christensen

Der blev sat fokus på fødevarer (undlad oksekød og lam - spis kødfrit tre dage om ugen), transport incl. ferie (elbil og reel klimakompensation) og ting & sager - herunder øget genbrug og deleøkonomi. Erstatning af halvdelen af streaming med kort/brætspil. Endelig er for fjernvarmen regnet med klimabelastningen fra den nye varmepumpe og at brænde erstattes af fjernvarme. Resultaterne af disse ændringer ses nedenfor.

Familiens CO2-udledning før forsøget

Øverst uden CO2 fra træ og nederst med CO2 fra træ (betyder noget for el og varme fra træ)

Familiens CO2-udledning med forsøgsanbefalinger

Øverst uden CO2 fra træ og nederst med CO2 fra træ (betyder noget for el og varme fra træ)