Genbrug og ressourser

Recirkulering og genbrug af ressourser er vigtige skridt på vejen hen mod et mere bæredygtigt samfund.

Tingcentralen

Tingcentralen er et sted, hvor bi-/restprodukter fra lokale virksomheder, store som små, genanvendes som alternative materialer i undervisning.

Der er et større og større fokus på ressourcer, forbrug og miljø, både i privat og offentlig regi. Især er fokus rettet på begrebet cirkulær økonomi, fordi det netop bryder med den lineære værdikæde og gør op med hele brug- og smid-væk kulturen.
Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes.

Med Tingcentralen har vi en unik mulighed for, at skabe en platform for formidling af og læring om materialer, ressourcer, affald og genanvendelse.

Udover at være en reel central, hvor kommunens institutioner kan komme og hente materialer til undervisningsbrug, skal stedet også bruges som værksted, hvor man har mulighed for at arbejde med materialerne, eller deltage i diverse workshops. Og netop i forbindelse med workshops og events vil Tingcentralen være åben for alle.​

Tingcentralen er åben for afhentning af materialer:
tirsdage 9-17
Ellers er der åben efter aftale
- og man kan altid ringe på telefon 72 53 82 51

POL REP

POL REP på Polymeren i Årslev er stedet, hvor alt kan repareres.

En gruppe frivillige herrer, har åbnet reparationsværkstedet POL REP, hvor alle kan komme forbi med ting der skal repareret.

Projektet støttes af Velux Fonden, og er en del af projektet "Aktive grønne borgergrupper" under Vedvarende Energi.

Polymeren

POL REP