Grøn energi

Målet om et fossilfrit samfund i 2050 skal blandt andet opnås ved indførelse af vedvarende energikilder.