Grøn energi

Målet om et fossilfrit samfund i 2050 skal blandt andet opnås ved indførelse af vedvarende energikilder.

Fold alle ud

Nature Energy Midtfyn

Biogasanlægget ved Heden behandler hvert år 360.000 ton biomasse. 75 % består af gylle fra kvæg, svin og mink fra lokale leverandører på Midtfyn. Den øvrige biomasse kommer fra bl.a. dybstrøelse, organisk industriaffald og energiafgrøder. Det organiske affald fra supermarkeder, storkøkkener og produktion bearbejdes på affaldsbehandlingsanlægget NC Miljø, der ligger som nabo til biogasanlægget.

Nature Energy Midtfyn består ud over et biogasanlæg til afgasning af biomassen og af et opgraderingsanlæg, der sørger for, at den rå biogas renses for CO2, svovl og vand, så gassen kan føres på det eksisterende naturgasnet og ud til forbrugerne.

Anlægget producerer årligt 11 mio. kubikmeter opgraderet biogas, der sælges via Nature Energy under navnet BioGas. Energiindholdet svarer til varmeforbruget i 7.000 boliger.

Beviset for at anlægget producerer Danmarks første svanemærkede biobrændstof, blev overrakt den 2. februar 2017.

NGF Nature Energy Midtfyn

Nature Energy Midtfyn,
Lervangsvej 2,
5750 Ringe

 

 

El-producerende vindmøller

Der er 34 landbaserede elproducerende vindmøller i Faaborg-Midtfyn Kommune. De leverer hvert år ca. 35 mio kWh. Det svarer til elforbruget i ca. 5000 husstande. Møllerne er opstillet mellem 1989 og 2002, men primært i årene omkring 1993 og 1999.

I forbindelse med kommuneplan 2009 blev det undersøgt om der i Faaborg-Midtfyn Kommune kunne findes egnede området til store landvindmøller med en totalhøjde på mellem 125 m og 150 m. Forudsætningen for opgaven var at der skulle findes arealer der kunne rumme mindst 3 møller, dvs. 12,5 ha. Analysen herefter omfattede en GIS-analyse, visibilitets-analyser (foretaget af Naturstyrelsen) samt en konkret gennemgang af hvert enkelt område. Der blev ikke fundet egnede arealer til store landvindmøller i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vindsporet Fyn - 2025, 2035 og 2050 (November 2014)

Vindmøllekortlægning - Hovedrapport (oktober 2014)

Vindmøllekortlægning - bilagsrapport (oktober 2014)

Solvarmeanlæg Kværndrup Fjernvarme

Kværndrup Fjernvarme leverer klimavenlig varme.

I 2015 indviede Kværndrup fjernvarmeselskab et 7000 m2 stort solvarmeanlæg med en akkumuleringstank. Solvarmeanlægget dækker omkring 18 procent af varmeforbruget i Kværndrup. Resten af varmen kommer fra en halmkedel fra 2000.

Kværndrup Fjernvarme a.m.b.a.
Bøjdenvejen 22 b
5772 Kværndrup

www.kvaerndrupfjernvarme.dk/

 

 

Solvarmeanlæg Midtfyns Energi

Solvarmeanlægget ved Stegshavevej dækker 23 pct. af Ringe Fjernvarmes varmeforbrug.

Solvarmeanlægget dækker et areal på 31.000 kvadratmeter og har kostet 47 millioner kroner at etablere.

Anlægget er taget i brug i 2019.

Energien til Midtfyns Fjernvarme kommer fra følgende kilder: 23 pct. fra solvarme,  77 pct. fra træpiller, mens overskudsvarme udgør cirka 1 pct.

Midtfyns Energis gaskedel/-motorer bliver kun taget i brug når der er særlige behov, så gassen bidrager til under 1 pct. af varmeproduktionen.

Midtfyns Energi

Varmepumpe og ny gaskedel i Faaborg