Nature Energy Midtfyn

Svanemærket biogas fra husdyrgødning og madaffald.

Biogasanlægget ved Heden behandler hvert år 360.000 ton biomasse. 75 % består af gylle fra kvæg, svin og mink fra lokale leverandører på Midtfyn. Den øvrige biomasse kommer fra bl.a. dybstrøelse, organisk industriaffald og energiafgrøder. Det organiske affald fra supermarkeder, storkøkkener og produktion bearbejdes på affaldsbehandlingsanlægget NC Miljø, der ligger som nabo til biogasanlægget.

Nature Energy Midtfyn består ud over et biogasanlæg til afgasning af biomassen og af et opgraderingsanlæg, der sørger for, at den rå biogas renses for CO2, svovl og vand, så gassen kan føres på det eksisterende naturgasnet og ud til forbrugerne.

Anlægget producerer årligt 11 mio. kubikmeter opgraderet biogas, der sælges via Nature Energy under navnet BioGas. Energiindholdet svarer til varmeforbruget i 7.000 boliger.

Beviset for at anlægget producerer Danmarks første svanemærkede biobrændstof, blev overrakt den 2. februar 2017.

Kontakt

NGF Nature Energy Midtfyn

Nature Energy Midtfyn,
Lervangsvej 2,
5750 Ringe