Solvarmeanlæg Kværndrup Fjernvarme

Kværndrup Fjernvarme leverer klimavenlig varme.

I 2015 indviede Kværndrup fjernvarmeselskab et 7000 m2 stort solvarmeanlæg med en akkumuleringstank. Solvarmeanlægget dækker omkring 18 procent af varmeforbruget i Kværndrup. Resten af varmen kommer fra en halmkedel fra 2000.

Kontakt

Kværndrup Fjernvarme a.m.b.a.
Bøjdenvejen 22 b
5772 Kværndrup

www.kvaerndrupfjernvarme.dk/