Klimatilpasning

Stormflod, højvande, regnskyl, hedebølger er del af de klimaforandringer, der forudses i fremtiden.