Regnbede, som både fartdæmper og LAR-løsning

På Østerbrogade er løsningen valgt af både funktionelle og æstetiske grunde.

På Østerbrogade i Faaborg er der etableret regnbede. De fungerer både som fartdæmpende elementer og som en forskønnede foranstaltning fra Priorensgade til Ringgårdens Børnegave.

Visuelt er det både  i form af hævde flader i granit og dekorative regnebede med beplantning, som fungerer som kombinerede vejindsnævringer samt LAR- løsning.

LAR-bede

LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Vand.

De to regnbede har en flade på 10 x 3,5 meter og er ca en meter dybe, så de kan rumme op til 32,5 kubikmeter vand. Vandet nedsives til undergrunden, men hvis det regner mere, er der afløb til hovedledning.