Kommunen investeringer bæredygtigt

Der investeres løbende i energirenovering af kommunale bygninger.

Fold alle ud

Kommunen investerer fossilfrit

Faaborg-Midtfyn Kommune tager ansvar for fremtiden og investerer fossilfrit.

Kommunen tager ansvar for fremtiden ved at støtte kampagnen "Ansvarlig Fremtid", og dermed sikre at investerede midler ikke støtter fossile interesser.

Afinvestering er det danske ord for ”divestment”, som betyder, at man trækker sin penge ud af specifikke selskaber. Det kan være virksomheder, der producerer klyngebomber, virksomheder der krænker menneskerettigheder eller fossilselskaber der forårsager klimaforandringer. På den måde er man med til at svække disse selskabers legitimitet og magt.

Læs mere om Ansvarlig Fremtid

Gadebelysning

Der er 11.500 gadelamper i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I forbindelse med ESCO-projektet fra 2012 er der blevet udskiftet 8.000 armaturer, og i 2016 blev der udskiftet yderligere 500 armaturer. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har udskiftet alle gamle lamper til LED-armaturer.

Der regnes med en besparelse på over 800.000 kwh/år.

Solceller ved Bøgebjerghallen

Soltracking-anlæg er mere effektivt end et traditionelt solcelleanlæg.

De 48 m2 solfangere ved Bøgebjerghallen blev indviet den 16. marts 2010. Solcelleanlægget, som faktisk hedder et "soltracking-anlæg", fordi cellerne drejer efter solen, var det første i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bøgebjerghallen

Bøgebjerghallen,
Bøgebjergvej 11,
Vester Åby,
5600 Faaborg

Ny ventilation og LED i Faaborg

Ventilationsanlægget i rådhusbygningen i Faaborg er blevet fornyet.

Det nye energieffektive ventilationsanlæg betyder, at der årligt spares 303 MWh varme og 300 MWh el i forhold til det tidligere anlæg. Besparelsen betyder en årlig reduktion af CO2- udledningen på 75 tons. Herudover er belysningen skiftet til styret LED, og der spares yderligere 28 MWh el. I alt er CO2- udledningen reduceret med 85 tons årligt.

Nyt tag og isolering - Job og Aktiv

Bygningen Egeballe 6 i Broby har fået nyt tag og der er efterisoleret.

Det har betydet, at der spares 30 MWh varme årligt. Der udledes 4 tons CO2 mindre end før.

Nyt tag og isolering - Bakkegården

Bygningen Snarupvejen 9B har fået nyt tag og der er efterisoleret.

Det har betydet, at der spares 50 MWh varme årligt.  Der udledes 6 tons CO2 mindre end før.

Energieffektiv varme - IT- huset

I IT Huset er der etableret nyt varme- og ventilationssystem, med fokus på energieffektivitet.

Der spares 75 MWh årligt, heraf 55 MWh varme og 20 MWh el. Dette  svarer til en årlig reduktion af CO2- udledning med 20 tons.

Nye vinduer - Tre Ege Skolen

Der er sat nye energibesparende vinduer i Tre Ege Skolen.

Udover et bedre indeklima uden træk, betyder det en årlig besparelse på 3 MWh varme. Klimaet spares årligt for 11 tons CO2.

Nye vinduer og facade - Center for Aktiv Indsats

Der er sat nye energibesparende vinduer i bygningen der rummer Center for Aktiv Indsats.

Herudover er facaden blevet efterisoleret.  Udover et bedre indeklima uden træk, betyder det en årlig besparelse på 52 MWh varme. Udover isolering er ventilationssystem fornyet og belysningen skiftet til styret LED. hvilet sparer 19 MWh el årligt. Klimaet spares årligt for 18 tons CO2.

Nye vinduer og døre - Tingagerskolen

Der er sat nye energibesparende vinduer og døre i bygningen der huser Tingagerskolen.
Besparelsen er på 182 MWh varme og der udledes 22 tons mindre CO2.

LED- belysning - Faaborg Bibliotek

På biblioteket i Faaborg er belysningen udskiftet til energibesparende LED.

Der spares årligt 26 MWh el og spares udledes af 10 tons CO2.

LED - belysning - Rådhusbygning Ryslinge

Belysningen i den gamle rådhusbygning i Ryslinge er udskiftet til energibesparende LED.

Besparelsen er på 12 MWh el og klimaet spares for 5 tons CO2.