Kommunen investeringer bæredygtigt

Der investeres løbende i energirenovering af kommunale bygninger.