Ny ventilation og LED-lys i Faaborg

Ventilationsanlægget i rådhusbygningen i Faaborg er blevet fornyet.

Det nye energieffektive ventilationsanlæg betyder, at der årligt spares 303 MWh varme og 300 MWh el i forhold til det tidligere anlæg. Besparelsen betyder en årlig reduktion af CO2- udledningen på 75 tons. Herudover er belysningen skiftet til styret LED, og der spares yderligere 28 MWh el. I alt er CO2- udledningen reduceret med 85 tons årligt.