Oversvømmelsesrisiko

Der er udarbejdet analyse af oversvømmelsesrisiko på Faaborg Havn.

Kort over og analyse af oversvømmelsesrisiko

Kortlægningen omfatter 10 intervaller, startende ved 1,0 meter Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90) og med en øgning på 0,1 meter per interval. Af nedenstående tabel finder du det oversvømmede areal for hvert interval samt for vandstandshøjden i alt. De oversvømmede områder ved forskellig vandstand er vist på kort 2 til 11.

HøjvandstandKort nr.Oversvømmet areal per intervalOversvømmet areal for intervallet i alt
1,0 - 1,120,290,29
1,1 - 1,23

0,32

0,61
1,2 - 1,340,661,27
1,3 - 1,451,052,32
1,4 - 1,561,744,06
1,5 - 1,675,139,19
1,6 - 1,785,8215,01
1,7 - 1,892,8517,86
1,8 - 1,9101,6519,51
1,9 - 2,0111,9221,46

 

 

 

Adresse
Beredskab Fyn
Åsumvej 35
5240 Odense NØ

Telefon
65 51 18 00

E-mail
beredskabfyn@beredskabfyn.dk

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk