Stormflodsberedskab

Der er udarbejdet stormflodsberedskab for Faaborg Havn, som kan træde i kraft hvis der er forhøjet vandstand.

Beredskab Fyn

De kommunale beredskaber på Fyn, herunder Faaborg-Midtfyn Brandvæsen er pr. 1. januar 2016 samlet i Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn

Stormflodsberedskab

Det daværende Faaborg-Midtfyn Brandvæsen har i samarbejde med kommunens Natur og Park afdeling kortlagt områder i Faaborg, der har risiko for at blive oversvømmet med havvand i forbindelse med stormflod.

Vandstanden i Faaborg har i det daglige et beskedent udsving på ca. +/- 0,2 meter i gennemsnit som følge af tidevandet. Vandstanden varierer desuden som følge af vejrbetingede hændelser. I gennemsnit giver nordlig vind maksimalt 1,0 meter højvande og sydvestlig vind maksimalt 1,0 meter lavvande.

Statistisk information

Der kan imidlertid forekomme langt større udsving, hvilket er belyst i Kystdirektoratets Højvandsstatistik. Den følgende tabel er baseret på højvandsstatistikken og viser den teoretiske hyppighed af forskellige vandstande målt i DVR90 (Dansk Vertikal Reference):

Interval i antal årVandstand i meter (DVR90)
             1                  1,16
             5                  1,44
            10                  1,53
            20                  1,63
            50                  1,74
           100                  1,82

Den maksimalt målte vandstand er målt til 1,96 meter (DVR90) den 4. november 1995.

Handlingsplan

DMI udsender varsel om forventet højvande. Meldingen udsendes ca. 7 timer før højvandet forventes at indtræffe.

På grundlag af de modtagne meldinger og prognoser for udviklingen iværksættes følgende:

Beredskabet vil rette henvendelse til beboere, der er truet af højvande. Det skal dog bemærkes, at det er den enkelte grundejers eget ansvar at sikre sin bygning.

Følgende tiltag iværksættes:

  • Skiltning ”vand på vejen”.
  • Afspærring af berørte områder.
  • Truede beboere varsles efter plan.
  • Indkaldelse af mandskab fra Intern Drift til etablering af afværge-foranstaltninger.
  • Fyldte sandsække ligger hos Havnemesteren.
  • Tomme sække ligger i det tidligere Faaborg-Midtfyn Brandvæsens depot.
  • Påfyldningstragt til sandsække afhentes hos Falck på Engvej i Faaborg.

Kontaktoplysninger

Beredskab Fyn: 65 51 18 00 

Havnekontor og vagttelefon: 72 53 02 60

Havnens personale:
Havnemester Lasse Olsen
Havneassistent Søren Schöen Nielsen
Havneassistent Jens Peder Ploug

Adresse
Beredskab Fyn
Åsumvej 35
5240 Odense NØ

Telefon
65 51 18 00

E-mail
beredskabfyn@beredskabfyn.dk

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk