Jordvarmeanlæg

Jordvarme en en god mulighed for mange boligejere og ofte kan der spares meget på udgiften til varme.

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse ved Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøg digitalt via www.bygogmiljoe.dk

Ansøgningen skal vedlægges et kortbilag over placeringen af jordslangerne på din ejendom. Du kan benytte dig af Webkort (åbner i nyt vindue) til at udskrive et grundkort. I kortet kan du søge på adresse eller matrikel og udskrive dit kortbilag.

Hvis du samtidig skal opføre en ny bebyggelse, bygge til en eksisterende bebyggelse eller ændre i en bygnings anvendelse, skal du være opmærksom på, at jordvarmetilladelsen ikke fritager dig fra indhentning af byggetilladelse eller andre relevante tilladelser i forbindelse med jordvarmeanlægget.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske. Du skal meddele Faaborg-Midtfyn Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes. 

Nedsat elafgift for elopvarmede boliger

Hvis mere end 50 procent af opvarmningen din bolig eller sommerhus med en varmepumpe eller elvarme, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

På de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler du derfor fuld elafgiftssats på 112,50 øre/kWh inkl. moms. På elforbrug over 4.000 kWh betales 1 øre/kWh inkl. moms.

For at få reduktion i elafgiften er der følgende betingelser, som skal være opfyldt:

  • Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
  • Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning. 
  • Din bolig er registreret hos os som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

Sådan gør du:

  • Når installation af elopvarmning er sket, skal du registrere ændringen i BBR. bbr.dk/ret
  • Send ny BBR- status til dit elselskab, for at opnå status som elopvarmet bolig.

Vær opmærksom på at reduktion i elafgift IKKE gives med tilbagevirkende kraft. Det er dato for hvornår dit elselskab registrerer ændringer gennem dokumentation fra BBR, der gælder.

 

 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Nedsat elafgift for elopvarmede boliger

Husk at få registreret i BBR, når din bolig ændrer status til elopvarmet bolig.

Det er dit ansvar som boligejer, at BBR- oplysninger er opdateret. Send besked til dit elselskab når du har ændret i BBR-registret.

Vær opmærksom på, der ikke kan gives reduktion i elafgift med tilbagevirkende kraft.