Jordvarmeanlæg

Jordvarme en en god mulighed for mange boligejere og ofte kan der spares meget på udgiften til varme.

Hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse ved Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøg digitalt via www.bygogmiljoe.dk

Ansøgningen skal vedlægges et kortbilag over placeringen af jordslangerne på din ejendom. Du kan benytte dig af Webkort (åbner i nyt vindue) til at udskrive et grundkort. I kortet kan du søge på adresse eller matrikel og udskrive dit kortbilag.

Hvis du samtidig skal opføre en ny bebyggelse, bygge til en eksisterende bebyggelse eller ændre i en bygnings anvendelse, skal du være opmærksom på, at jordvarmetilladelsen ikke fritager dig fra indhentning af byggetilladelse eller andre relevante tilladelser i forbindelse med jordvarmeanlægget.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske. Du skal meddele Faaborg-Midtfyn Kommune, at jordvarmeanlægget sløjfes.