Varmepumper

Med en varmepumpe kan du spare energi i forhold til, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Varmepumper udnytter energien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft eller jord og overfører den til radiatorer eller gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.

Varmepumper på abonnement

For at gøre varmepumper attraktive for en større gruppe bygningsejere støtter Energistyrelsen udbredelsen af et nyt forretningskoncept, hvor varmepumper placeres fysisk hos de enkelte kunder, men ejes og drives af en virksomhed. Med konceptet undgår husejeren en stor investering, usikkerhed om varmeøkonomi og teknisk valg af varmepumpemodel, mens virksomhederne omvendt indgår aftale om betaling for varme i en nærmere fastsat årrække, som dækker udgifterne til indkøb og drift af varmepumpen. I princippet fungerer forretningskonceptet som en form for abonnementsløsning og byder på mange af de samme fordele som fjernvarme.

For at udbrede forretningskonceptet støtter Energistyrelsen fem virksomheder eller konsortier af virksomheder, som tilbyder salg af varme baseret på varmepumper til kunder udenfor fjernvarmenettet. Støtten dækker delvist virksomhedernes omkostninger til indkøb af varmepumper. Støtten er tildelt efter offentlig indkaldelse af ansøgninger og i overensstemmelse med EU´s statsstøtteregler.

Varmepumpe på abonnement

5 myter om varmepumper

Myte 1: Varmepumper larmer – MEGET!
Vi kan ikke komme uden om, at lydniveauet er en af de mest sejlivede myter, og jo, varmepumper støjer – en smule. Niveauet er omtrent det samme som et normalt køleskab, og lyden høres kun, når varmepumpen kører. Derfor hører man den ikke indendørs og næsten heller ikke i sommeren, når vi er meget udenfor. 

Myte 2: Varmepumper virker ikke, når det er er koldt!
Moderne varmepumper er meget effektive selv ved lave temperaturer. Varmepumpen virker typisk ned til udetemperaturer på -20 grader. Samtidig har den en el-patron til at supplere driften, når temperaturen rammer -7 grader. Så med Danmarks milde vintre, vil de lave temperaturer ikke påvirke varmepumpens evne til at opvarme dit hus.

Myte 3: Varmepumper bruger for meget energi!
Myten hænger igen sammen med udetemperaturen – hvis vinteren er hård skal varmepumpen bruge mere strøm, fordi el-patronen skal aktiveres. Og med de få dage om året, der er koldere end -7 grader i Danmark, udgør udgiften gennemsnitligt mindre end 1 % af det årlige varmeforbrug. 

Myte 4: Varmepumper virker kun i nye huse med gulvvarme!
En varmepumpe varmer huset op, ved at sende varmt vand igennem rør installeret i huset. Jo lavere vandets temperatur er, jo højere er effektiviteten, og derfor fungerer varmepumper bedst i huse med god isolering. Så længe huset er vel-isoleret og installationen er god virker varmepumpen også i ældre boliger.

Myte 5: Jordvarme er meget bedre end varmepumper!
De bedste varmepumper er i dag lige så effektive som jordvarmepumper. På kolde dage, er jordvarmepumpen bedre til at producere billig varme – og varmepumpen er bedre til at udnytte skiftende temperaturer. Den årlige effektivitet er den samme, og driftsøkonomien er næsten ens.

Nedsat elafgift for elopvarmede boliger

Hvis mere end 50 procent af opvarmningen din bolig eller sommerhus med en varmepumpe eller elvarme, har du mulighed for at få nedsat elafgiften på en del af dit elforbrug.

På de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug er der ingen reduktion i elafgiften. Her betaler du derfor fuld elafgiftssats på 112,50 øre/kWh inkl. moms. På elforbrug over 4.000 kWh betales 1 øre/kWh inkl. moms.

For at få reduktion i elafgiften er der følgende betingelser, som skal være opfyldt:

  • Din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, der primært bliver opvarmet med el.
  • Din bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårshus eller sommerhus med el som primær opvarmning. 
  • Din bolig er registreret hos os som opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

Sådan gør du:

  • Når installation af elopvarmning er sket, skal du registrere ændringen i BBR. bbr.dk/ret
  • Send ny BBR- status til dit elselskab, for at opnå status som elopvarmet bolig.

Vær opmærksom på at reduktion i elafgift IKKE gives med tilbagevirkende kraft. Det er dato for hvornår dit elselskab registrerer ændringer gennem dokumentation fra BBR, der gælder.

 

 

Mere viden

SparEnergi yder uvildig rådgivning om energi, herunder varmepumper.

Mere om varmepumper

Gode råd fra Energitjenesten om varmepumper

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Nedsat elafgift for elopvarmede boliger

Husk at få registreret i BBR, når din bolig ændrer status til elopvarmet bolig.

Det er dit ansvar som boligejer, at BBR- oplysninger er opdateret. Send besked til dit elselskab når du har ændret i BBR-registret.

Vær opmærksom på, der ikke kan gives reduktion i elafgift med tilbagevirkende kraft.