Kollektiv energiforsyning

Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune forsynes med energi, herunder fjernvarme og el fra en række mindre værker.

Kollektiv energiforsyning

Forbrugerne i Faaborg-Midtfyn Kommune forsynes med energi fra et net af små og mellemstore kraftvarmeværker. Den kollektive varmeforsyning dækkes af  fjernvarmeselskaber.

Elforsyningen i kommunen varetages af 2 elselskaber. Markedet for el er frit, så enhver selv kan vælge leverandør, men nettarif, afgift, m.v. skal stadig afregnes med det elselskab der forsyner det aktuelle område. 

Kollektiv varme-og elforsyning

Fold alle ud

Fjernvarmeanlæg

Der kan rettes henvendelse til de forskellige varmeselskaber på følgende adresser: 

FFV Varme A/S
Korsvangen 6A
5750 Ringe

Kværndrup Fjernvarme a.m.b.a.
Bøjdenvejen 22B
5772 Kværndrup

Nature Energy A/S
Ørbækvej 260
5220 Odense SØ

Ringe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.
Østre Ringvej 43
5750 Ringe

Elforsyning

Elforbrugere i Faaborg-Midtfyn kommune forsynes af to elselskaber.

Energi Fyn
Sanderumvej 16
5250 Odense SV
Telefon: 70 13 19 00

energifyn@energifyn.dk

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk