Kollektiv energiforsyning

Borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune forsynes med energi, herunder fjernvarme og el fra en række mindre værker.

Kollektiv energiforsyning

Forbrugerne i Faaborg-Midtfyn Kommune forsynes med energi fra et net af små og mellemstore kraftvarmeværker. Den kollektive varmeforsyning dækkes af  fjernvarmeselskaber. Desuden leverer Naturgas Fyn I/S varme til store dele af kommunens borgere.

Elforsyningen i kommunen varetages af 2 elselskaber. Markedet for el er frit, så enhver selv kan vælge leverandør, men nettarif, afgift, m.v. skal stadig afregnes med det elselskab der forsyner det aktuelle område. 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk