Lugt, røg og støj

Lugt, støj eller røg fra både private og virksomheder, kan være generende for de omkringboende.

Ved væsentlige gener har Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at gribe ind via Miljøbeskyttelsesloven. Her kan du se, hvor du skal henvende dig ved forskellige typer af gener. Kontakt Miljø på telefon 72 53 21 40 eller  teknik@fmk.dk

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Links