Lugt, røg og støj

Lugt, støj eller røg fra både private og virksomheder, kan være generende for de omkringboende.

Ved væsentlig gene kontakt Miljø

Ved væsentlige gener har Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at gribe ind via Miljøbeskyttelsesloven.  Kontakt Miljø på telefon 72 53 21 40 eller  teknik@fmk.dk

Midlertidig forurenede aktivitet

Fold alle ud

Midlertidig forurenede aktivitet

Røg og brændeovne

Fold alle ud

Fyr fornuftigt i brændeovnen

Ved at "tænde i toppen" sker der det, at partiklerne, der trænger op fra brændet i højere grad bliver brændt af, når de møder flammen. Har man flammerne i bunden, vil der opstå en masse røg og partikler i brændet over flammen, der ikke bliver brændt af, men fortsætter videre op i skorstenen.

Denne viden kommer fra en undersøgelse fra 2008. Den siger at udledningen af skadelige partikler ved optænding i brændeovne kan reduceres mellem 50-80%. Ovntype var ret afgørende (nogle giver hurtigere "slip" på røgen end andre) ligesom type af skorsten, fugtighed af brænde, temperatur osv. havde signifikant indflydelse.

Læs mere om metoden på Miljøstyrelsens webside

Forbud mod at fyre med koks

Petroleum-koks går bl.a. også under navne som petrokoks, jordoliekoks, energikoks, kokssingles, industrikoks og petcoke.

Forbuddet mod anvendelse af petroleum-koks som brændsel, er fastsat i § 6, stk.2, i bekendtgørelsen om regulering af fyringsanlæg.

Baggrunden for forbuddet er, at petroleum-koks giver anledning til en væsentlig luftforurening i omgivelserne og at asken indeholder mange tungmetaller. Bl.a. har asken et højt indhold af nikkel.

Der findes mange brændsler og opvarmningsformer, som miljømæssigt er betydeligt bedre end petroleum-koks.

Før en eventuel udskiftning af fyret, anbefaler kommunen at man får en uvildig rådgivning. For eksempel fra Energistyrelsen på www.sparenergi.dk.

Har du spørgsmål vedrørende brændsel og opvarmning er du velkommen til at kontakte miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40 eller mail teknik@fmk.dk

Gode råd om optænding i brændeovne

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk