Afbrændingsforbud

Der er lige nu ikke generelt afbrændingsforbud, men de generelle regler for afbrænding af affald skal overholdes.

naturbrand

Myndighedsanvisning

Fold alle ud

Beredskab Fyn

Vurdering af aktuel brandfare på Fyn vurderes af Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn
Åsumvej 35
5240 Odense NØ
65 51 18 00
beredskabfyn@beredskabfyn.dk

www.beredskabfyn.dk

Senest har Beredskab Fyn ophæve afbrændingsforbud på hele Fyn fra den 13. august 2018.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Sikkerhed ved afbrænding

Fold alle ud

Vis omtanke

  • Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen.
  • Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset.
  • Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (fx vandflasker, spand eller haveslange).
  • Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister.
  • Grillen må ikke forlades, før den er slukket.
  • Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand.
  • Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen.

Hold øje med vejrudsigten

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør. Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand.

Vejrudsigten fra DMI

Forsigtighed og sikkerhed

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

• Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.
• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
• Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.
• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang.
• Hvis uheldet alligevel er ude, så ring 1-1-2 - Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand, og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Mere viden

Kontakt

Beredskab Fyn
Åsumvej 35
5240 Odense NØ
65 51 18 00
beredskabfyn@beredskabfyn.dk

www.beredskabfyn.dk