Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn genindfører afbrændingsforbud på hele Fyn fra den 2. juli 2018 kl 10.00.

Afbrændingsforbud genindføres i Faaborg-Midtfyn Kommune

Den 22. juni 2018 ophævede Beredskab Fyn afbrændingsforbuddet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Da der ikke har været nedbør nok til at holde DMI´s tørkeindeks under 9 i kommunen, genindfører Beredskab Fyn afbrændingsforbuddet gældende fra den 2. juli 2018 kl. 10.00 i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Afbrændingsforbuddet betyder, at der nedlægges forbud mod brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.

Undtaget fra forbuddet er:

Undtaget fra forbuddet er:

  • Brug af grill på etablerede bålsteder, på sanddækkede arealer ved strandene og på uantændeligt underlag (f.eks. flisebelagte pladser eller lign.), såfremt grillen ikke placeres i farlig nærhed af antændelige overflader.
  • Brug af grill og bålfade mv. i private haver.

Forbuddet indføres i medfør af:

§5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette. Ophævelsen vil fremgå på Beredskab Fyns Hjemmeside www.beredskabfyn.dk.

For de områder af Fyn, som ikke er omfattet af afbrændingsforbuddet, opfordrer Beredskab Fyn generelt til, at man udviser agtpågivenhed ved afbrænding, bål, grill, brug af ukrudtsbrænder mv.

Vær særligt opmærksom på:

  • Smid ikke tændstikker, cigaretter ell.lign. i naturen
  • Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset
  • Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (fx vandflasker, spand eller haveslange)
  • Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister
  • Grillen må ikke forlades, før den er slukket
  • Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag. Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand
  • Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør. Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand.

Forsigtighed og sund fornuft

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

• Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt.
• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
• Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade.
• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet - skån heksen denne gang.
• Hvis uheldet alligevel er ude, så ring 1-1-2 - Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand, og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.